Nowa nawierzchnia na drodze w Żbikowicach

Nowa nawierzchnia na drodze w Żbikowicach

Poniedziałek, 31 października 2022

W dniach od 25.10.2022 r. do 28.10.2022 r., na terenie Sołectwa Żbikowice, odbyły się prace drogowe, obejmujące zadanie pn: Modernizacja drogi gminnej Żbikowice do Cmentarza w km 0+000,00 – 0+150,00 położonej w miejscowości Żbikowice, Gmina Łososina Dolna. Tak...

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Piątek, 28 października 2022

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji pozarządowych w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Szczegółowe informacje znajdują się w...

Nabór wniosków w Programie “JAWOR 2”

Nabór wniosków w Programie “JAWOR 2”

Czwartek, 27 października 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie z Programu “JAWOR 2”, dotyczącego wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła, termomodernizacji...

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Remont drogi gminnej nr 292589K Stańkowa – Wola w km 0+000,00 – 0+355,00 w miejscowości Stańkowa, Gmina Łososina Dolna.

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Remont drogi gminnej nr 292589K Stańkowa – Wola w km 0+000,00 – 0+355,00 w miejscowości Stańkowa, Gmina Łososina Dolna.

Czwartek, 27 października 2022

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 292589K Stańkowa – Wola w km 0+000,00 – 0+355,00 w miejscowości Stańkowa, Gmina Łososina Dolna. Data...

Kolejne odcinki dróg zmodernizowane

Kolejne odcinki dróg zmodernizowane

Środa, 26 października 2022

Gmina Łososina Dolna wykonała modernizację krótkich, ale ważnych odcinków dróg gminnych, tj.: Znamirowice – do P. Wolaka w miejscowości Znamirowice oraz Wronowice - Dołki w miejscowości Wronowice. Zakres robót budowlanych drogi położonej w Znamirowicach...

Ważna informacja dla właścicieli ujęć wody ws. konieczności sporządzenia analizy ryzyka

Ważna informacja dla właścicieli ujęć wody ws. konieczności sporządzenia analizy ryzyka

Wtorek, 25 października 2022

Gmina Łososina Dolna uprzejmie przypomina o zadaniach, które na właścicieli ujęć wody nałożyła ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.). W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w...

Gratulacje dla Krzysztofa Koseckiego, mieszkańca gminy Łososina Dolna

Gratulacje dla Krzysztofa Koseckiego, mieszkańca gminy Łososina Dolna

Poniedziałek, 24 października 2022

Pan Krzysztof Kosecki Funkcjonariusz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, mieszkaniec Bilska, gm. Łososina Dolna ukończył jeden z najtrudniejszych biegów ultra w Polsce. Trasa 150 km biegła z Krynicy Zdroju do Komańczy. Dystans ten, z sumą przewyższeń sięgającą blisko...

Zbliża się okres zimowy - pamiętaj o swoich obowiązkach

Zbliża się okres zimowy - pamiętaj o swoich obowiązkach

Poniedziałek, 24 października 2022

Urząd Gminy w Łososinie Dolnej uprzejmie informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem zimowym właściciele, zarządcy i administratorzy obiektów budowlanych zobowiązani są do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropach, balkonach,...

Nowe terminy szacowania szkód do ARiMR

Nowe terminy szacowania szkód do ARiMR

Poniedziałek, 24 października 2022

Wójt Gminy Łososina Dolna informuje o przyjęciu przez Radę Ministrów w dniu 13 października 2022 roku rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i...

Informacja Wójta Gminy dotycząca preferencyjnego zakupu węgla

Informacja Wójta Gminy dotycząca preferencyjnego zakupu węgla

Piątek, 21 października 2022

W związku z pismem od Wojewody Małopolskiego i prowadzonymi przez Sejm RP  pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Wójt Gminy Łososina Dolna zwraca się z prośbą do mieszkańców naszej  Gminy  o...